R E H B E R  T U R İ Z M

 0222 231 88 88

Hac Bİlgilendirme

Hac Bİlgilendirme

Hac sözlükte “kastetmek, saygı duyulan ve önemli bir şeye yönelmek,  bir yere gidip gelmek” anlamına gelen bir kelimedir. Bir fıkıh terimi olarak ise hac; imkânı olan Müslümanların belirlenmiş bir zaman içerisinde Kâbe, Arafat, Müzdelife ve Mina gibi belirlenmiş yerlerde yine dinimizce belirlenmiş bazı ibadetleri usül ve şartlarına uygun bir şeilde eda etmek suretiyle yapılan bir ibadettir.

Hicretin 9. Yılında nazil olan Âl-i İmran suresinin 97. Ayet-i kerimesiyle; “Onda apaçık deliller, Makam-ı İbrahim vardır. Oraya kim girerse, güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, (Kâbeyi ziyaret etmesi) Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse, (bu hakkı tanınmazsa) şüphesiz Allah bütün âlemlerden müstağnidir. (Kimseye muhtaç değildir, her şey O’na muhtaçtır.)” 

Bu ibadeti yapmaya sağlık ve maddi yönden gücü yetenlerin ömründe bir sefer haccetmesi bütün müminlere farzdır. Bu imkân elde edilince, geciktirmeden mümkünse hemen o yıl yerine getirilmesi gerekir. Çünkü alimlerimiz mazeretsiz olarak hac yapmayı geciktirmenin günah olduğunu bildirmişlerdir.

İslam dininin beş esasından biri olan hac; İslam’ın evrenselliğinin, bütün ümmetin birlik ve beraberliğinin ülke, ırk, renk,  dil, cinsiyet, mevki, makam, statü ve kültür farkı gözetmeksizin müminlerin eşitlik ve kardeşliğinin temsil edildiği bir ibadettir.